facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ uczestnikiem posiedzenia Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych

Od 9 do 11 grudnia 2012 r. w Sobieniach Złocistych k. Warszawy odbędzie się pierwsze wyjazdowe posiedzenie Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych KRASP. W spotkaniu, 9 i 10 grudnia, udział weźmie przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Posiedzenie będzie okazją do omówienia sytuacji w szkolnictwie wyższym, w nauce i oceny funkcjonowania znowelizowanych ustaw: 1) o stopniach naukowych i tytule naukowym – w świetle uwag i doświadczeń Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, 2) prawo o szkolnictwie wyższym – w świetle uwag zgłoszonych przez uczelnie a zawartych w opracowaniu KRUP. W programie spotkania przewidziano również dyskusję nad założeniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących nowelizacji ustaw: prawo o szkolnictwie wyższym, o zasadach finansowania nauki oraz o języku polskim.

Gościem posiedzenia będzie przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. inż. Józef Lubacz, który wraz z prof. UW dr. hab. Marcinem Pałysem i prof. dr. hab. Jerzym Woźnickim scharakteryzują wyniki prac zespołu ds. zmian przepisów prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.