facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ uczestnikiem konferencji pt. „Studenci zagraniczni w Polsce 2013”

Od 17 do 18 stycznia 2013 r. w Warszawie odbywać się będzie konferencja pt. „Studenci zagraniczni w Polsce 2013”, poświęcona aktualnym kwestiom umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, rozwojowi mobilności studentów i pracowników naukowych, a także promocji potencjału intelektualnego miast i regionów. Gospodarzem spotkania będzie Uniwersytet Warszawski.

Konferencja organizowana jest w ramach programu „Study in Poland", prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonają: przewodniczący KRASP, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JM Rektor UW prof. UW dr hab. Marcin Pałys oraz prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Waldemar Siwiński. W wydarzeniu udział wezmą także prorektor UŚ ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny oraz pracownik Działu
Współpracy z Zagranicą mgr Joanna Laskowska.

Program konferencji dostępny jest na stronie www.studyinpoland.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.