facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś weźmie udział w konferencji pt. „Umiejętności 15-latków: PISA 2012”

12 grudnia 2013 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Umiejętności 15-latków: PISA 2012” organizowana przez Szkołę Główną Handlową i Instytut Filozofii i Socjologii PAN z udziałem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji. Konferencja będzie okazją do szczegółowego przedstawienia wyników najnowszej edycji międzynarodowego badania PISA (Programme for International Student Assessment), organizowanego od 2000 r. przez OECD. PISA sprawdza umiejętności 15-latków w trzech obszarach: umiejętności matematycznych, czytania i interpretacji oraz rozumowania w naukach przyrodniczych. Jest jednym z najważniejszych projektów badawczych na świecie, uważanym powszechnie za istotny miernik poziomu edukacji. Daje możliwości prześledzenia przemian zachodzących w polskiej edukacji w ostatnich kilkunastu latach.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali między innymi przedstawiciele szkół wyższych, systemu oświaty, resortu edukacji narodowej, przedsiębiorcy. W programie przewidziano dyskusję. Podsumowania wyników badania PISA z perspektywy akademickiej dokona przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz program dostępne są na stronie www.sgh.waw.pl/pl/Strony/PISA.aspx.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.