facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś weźmie udział w konferencji nt. nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

6 grudnia 2012 r. o godz. 11.00 w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (ul. Sławkowska 17) odbędzie się konferencja nt. nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Spotkanie zostanie poświęcone próbie wypracowania wspólnego stanowiska nt. kształtu projektu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych pod kątem potrzeb sfery nauki w Polsce.

W konferencji udział weźmie Przewodniczący KRASP, JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.