facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś uczestnikiem spotkania z premierem RP i minister nauki i szkolnictwa wyższego

19 lipca 2013 r. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś weźmie udział w spotkaniu z premierem RP Donaldem Tuskiem i minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbarą Kudrycką.

Spotkanie, które odbędzie się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, poświęcone będzie priorytetom rządu w nauce i szkolnictwie wyższym, a także wyzwaniom i szansom stojącym przed środowiskiem naukowym w Polsce. Udział w nim wezmą przedstawiciele wiodących gremiów naukowych i konferencji rektorów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.