facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś uczestnikiem posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP

4 czerwca 2013 r. o godz. 17.00 w Warszawie odbędzie się posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP, którego tematem będzie apel środowiska akademickiego do Parlamentu i Rządu RP w sprawie nadania najwyższego priorytetu rozwojowi szkolnictwa wyższego, nauki i kultury w najbliższych dziesięcioleciach.

W posiedzeniu uczestniczyć będzie JM Rektor UŚ, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz przedstawiciel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.