facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś spotka się z minister nauki i szkolnictwa wyższego

11 grudnia 2013 r. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś spotka się z minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Leną Kolarską-Bobińską. W spotkaniu udział wezmą także wiceprzewodniczący KRASP, JM Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki oraz JM Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina prof. zw. Ryszard Zimak.

Spotkanie będzie poświęcone najistotniejszym i najpilniejszym kwestiom dotyczącym szkolnictwa wyższego, między innymi dalszemu umiędzynarodowieniu nauki i szkolnictwa wyższego, projektowi nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, kwestiom związanym z deregulacją i finansowaniem.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.