facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś na posiedzeniu RGNiSW

10 stycznia 2013 r. o godz. 9.00 w gmachu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie odbędzie się posiedzenie plenarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W spotkaniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Wśród poruszanych zagadnień znajdzie się m.in.: dyskusja na temat najistotniejszych problemów stojących przed nauką i szkolnictwem wyższym, zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych, zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.