facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Przedświąteczne spotkanie opłatkowe

opłatek

Pracownicy nauki, nauczyciele akademiccy i doktoranci śląskich uczelni gromadzą się co roku na przedświątecznym spotkaniu opłatkowym, organizowanym przez JE Arcybiskupa dr. Wiktora Skworca, metropolitę katowickiego. Odbędzie się ono w sobotę 14 grudnia 2019 roku w gmachu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 17. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. badań naukowych prof. dr hab. Andrzej Noras.

Program spotkania:

godz. 16.00 – okazja do sakramentu pokuty i pojednania,
godz. 16.30 – wykład pt. „Nigdy sam(i)”, który wygłosi ks. Mirosław Maliński, duszpasterz akademicki we Wrocławiu,
godz. 17.15 – eucharystia z liturgią III niedzieli adwentu (niedzieli radości),
godz. 18.30 – spotkanie przy stole w refektarzu seminaryjnym.


Aktualizacja: 5.12.2019

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.