facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Przedświąteczne spotkanie opłatkowe

Zgodnie z tradycją sięgającą roku 1983 – pracownicy nauki, nauczyciele akademiccy i doktoranci śląskich uczelni gromadzą się na przedświątecznym spotkaniu opłatkowym, organizowanym przez  JE Arcybiskpa dr. Wiktora Skworca, metropolitę katowickiego.

Tegoroczne spotkanie opłatkowe odbędzie się 12 grudnia 2015 r. o godz. 16.00 w budynku Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach (ul. Wita Stwosza 17a). Ze strony Uniwersytetu Śląskiego wezmą w nim udział JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

W programie znajduje się m.in.:

  • wykład o. prof. dr. hab. Andrzeja Derdziuka pt. „Ekologia kulturowa w encyklice papieża Franciszka «Laudato si’»”,
  • Eucharystia z liturgią III niedzieli adwentu (niedzieli radości),
  • dzielenie się opłatkiem w refektarzu seminaryjnym.

 

Zaproszenie

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.