facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Przedświąteczne spotkanie opłatkowe

Zgodnie z tradycją sięgającą roku 1983 – pracownicy nauki i nauczyciele akademiccy śląskich uczelni gromadzą się na przedświątecznym spotkaniu opłatkowym, organizowanym przez  JE abp. dr. Wiktora Skworca, metropolitę katowickiego.

Tegoroczne spotkanie opłatkowe odbędzie się 13 grudnia 2014 r. o godz. 16.00 w gmachu Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach (ul. Wita Stwosza 17a). W tym roku do grona osób zaproszonych dołączyli także doktoranci śląskich uczelni.

W programie wydarzenia znajdzie się m.in.:

  • okazja do sakramentu pojednania,
  • prelekcja ks. dr. hab. Piotra Kieniewicza  „Obronić godność człowieka – w nauce, w medycynie, w sobie”,
  • Eucharystia z liturgią III niedzieli adwentu (niedzieli radości),
  • dzielenie się opłatkiem w refektarzu seminaryjnym.


Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.