facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Przedstawiciele Northeastern University z wizytą na Uniwersytecie Śląskim

Flaga Polski i Chin

Od 7 do 10 czerwca 2016 roku Uniwersytet Śląski gościć będzie delegację z Northeastern University z Chin. Do Katowic przyjadą prof. Zhao Wen – dziekan Wydziału Studiów Zagranicznych oraz prof. Jing Fang – dyrektor Departamentu Rusycystyki. Prof. Zhao Wen przyjedzie do Katowic w ramach programu Erasmus+, współpracy z krajami partnerskimi i wymiany dydaktycznej pracowników.

We wtorek 7 czerwca o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego przedstawicieli uczelni partnerskiej podejmie dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny – prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji. W spotkaniu udział wezmą m.in. prof. dr hab. Jolanta Tambor – pełnomocnik rektora ds. studentów międzynarodowych, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, a także dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Rafał Molencki. Wydział Prawa i Administracji reprezentować będą dr hab. prof. UŚ Rafał Blicharz – prodziekan, dr hab. prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk z Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. W spotkaniu uczestniczyć będą również przedstawiciele Działu Współpracy z Zagranicą.

Umowa akademicka o współpracy pomiędzy uczelniami została podpisana w styczniu 2013 roku. Początkiem współpracy było uruchomienie lektoratu z języka polskiego na Wydziale Języków Obcych Northeastern University. Kolejnym przedsięwzięciem było otwarcie Centrum Studiów Polskich w Chinach. W listopadzie 2015 roku zostało podpisane szczegółowe Memorandum o rozszerzeniu i intensyfikacji współpracy pomiędzy obiema uczelniami, a w marcu 2016 roku – umowa o współpracy w ramach programu Erasmus + na lata 2016–2021.

Obecnie planowane jest uruchomienie wspólnej inicjatywy obu uniwersytetów – Szkoły Prawa i Kultury Chińskiej w Katowicach. 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.