facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z udziałem JM Rektora UŚ prof. Wiesława Banysia

KRASP

W czwartek 6 lutego 2014 r. o godz. 9.30 w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. W obradach udział wezmą przedstawiciele Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. prof. UW Marcin Pałys.

W porządku obrad przewidziano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, a także pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.