facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JE Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler gościem Uniwersytetu Śląskiego

Zdjęcie: rektorat Uniwersytetu Śląskiego

W czwartek 19 maja 2016 roku gościem Uniwersytetu Śląskiego był JE Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler, którego podjął rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką. Spotkanie odbyło się w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego i  stanowiło okazję do rozmów na temat aktualnie realizowanych projektów współpracy pomiędzy uczelnią a Ambasadą Francji w Polsce oraz możliwości rozwinięcia współpracy na nowe dziedziny. 

Zdjęcie: JE Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler i rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką

Po spotkaniu z rektorem elektem JE Ambasador Pierre Buhler udał się na Wydział Nauk Społecznych, w ramach którego od października 2015 roku funkcjonuje Akademickie Centrum Sukcesu (AkCeS) finansowane przez Agencję Uniwersytecką ds. Frankofonii.

Centrum, które jest pierwszą tego rodzaju placówką w Polsce, stanowi także innowacyjną bazę dydaktyczną dla nowej specjalności na studiach drugiego stopnia oferowanej w Instytucie Socjologii  – kariery europejskie w administracji i biznesie. Dzięki wsparciu finansowemu Ambasady Francuskiej możliwe było także zatrudnienie na Uniwersytecie Śląskim francuskiego wykładowcy dr. Sebastiana Bauveta, który poza wykładami na uczelni odbywa zajęcia w trzech wybranych do projektu liceach z województwa śląskiego. Współpraca Uniwersytetu Śląskiego, Ambasady Francji w Polsce oraz Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii zmierza w kierunku stworzenia w województwie śląskim „francuskiej ścieżki kariery” wiodącej od szkoły średniej przez Uniwersytet Śląski wprost na rynek pracy, na którym poszukiwani są nie tylko ludzie dobrze wykształceni, ale także władający językami obcymi, w tym językiem francuskim. 

Zdjęcie: spotkanie w Akademickim Centrum Sukcesu

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.