facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prorektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk uczestnikiem seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

Od 26 do 29 maja 2013 r. w hotelu Arsenal Palace w Chorzowie odbywa się XVIII Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego zorganizowane przez Instytut Nauki o Materiałach Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. W otwarciu spotkania, które rozpocznie się 27 maja 2013 r. o godz. 9.00 udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego jest spotkaniem organizowanym co rok przez inną instytucję naukowo-dydaktyczną z Polski. Stanowi ono okazję do wymiany poglądów dotyczących badań i kształcenia w zakresie inżynierii materiałowej. W programie tegorocznego seminarium przewidziane są wystąpienia gości prezentujących najnowsze kierunki badań i zagadnienia dotyczące rozwoju dydaktyki w tej dyscyplinie oraz otwarte dyskusje na tematy komercjalizacji wyników badań, współpracy z przemysłem i udziału polskich jednostek naukowo-badawczych w programach Unii Europejskiej.

Program seminarium
 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.