facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prorektor prof. Andrzej Kowalczyk uczestnikiem posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

Od 22 do 24 maja 2013 r. w Białymstoku i Wilnie odbywać się będzie planarne posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Pierwszego dnia obrady będą prowadzone na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W programie spotkania przewidziano m.in. wystąpienie minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej. W kolejnych dniach uczestnicy posiedzenia obradować będą w Wilnie. Posiedzenie będzie okazją do omówienia m.in. problemów bezpieczeństwa w uczelniach, perspektywy działań Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w drugim półroczu 2013 r., współpracy uczelni w ramach Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji, a także analizy dotychczasowych i nowe programów Narodowego Centrum Nauki.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.