facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prorektor prof. Andrzej Kowalczyk uczestnikiem posiedzenia Komitetu Sterującego RIS oraz Śląskiej Rady Innowacji

25 marca 2013 r. o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbędzie się posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji oraz Śląskiej Rady Innowacji, połączone z warsztatami pn. „Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników”. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w wydarzeniu uczestniczyć będą prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz mgr Dariusz Laska, pełnomocnik rektora ds. komercjalizacji i rozwoju sieci współpracy.

Uczestnicy spotkania wezmą udział w warsztatach, w ramach których opracowywane będą narzędzia oraz system cyklicznej oceny potencjału sfery B+R+I kraju oraz regionów na potrzeby wdrażania polityki naukowej i naukowo-technologicznej w kontekście idei evidence-based policy, co zapewni użyteczność proponowanych rozwiązań dostosowanych do specyfiki regionu.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.