facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kongres „Arctic Science Summit Week 2013”

17 kwietnia 2013 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie rozpocznie się kongres „Arctic Science Summit Week 2013”. W jego ramach odbędzie się sympozjum naukowe pod hasłem „The Arctic Hub – Regional and Global Perspectives” oraz spotkania władz organizacji naukowych i logistycznych. W otwarciu sympozjum naukowego udział weźmie prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Kongres arktyczny jest częścią Światowego Tygodnia Szczytu Nauk Arktycznych (Arctic Science Summit Week –  ASSW), który rozpoczął się 13 kwietnia 2013 r. w Krakowie. Jest to doroczne spotkanie władz międzynarodowych organizacji naukowych zajmujących się poznawaniem Arktyki. Co dwa lata w ramach ASSW odbywają się sympozja naukowe. Polsce po raz pierwszy powierzono organizację tego kongresu w uznaniu zasług i osiągnięć w badaniach arktycznych. W ASSW 2013 bierze udział łącznie ponad 400 osób z 26 krajów. Około 35% uczestników to młodzi badacze tuż przed, lub po doktoracie.

Wydarzeniu towarzyszą także warsztaty, panele dyskusyjne, seminaria oraz plenerowa wystawa fotograficzna pt. „Biało-czerwona na białym”, która obrazuje eksplorację obszarów polarnych i wysokogórskich przez polskich badaczy, żeglarzy i alpinistów. Jest ona połączona z wystawą „Nauki polarne pod polską flagą”, która pokazuje niektóre wyniki badań instytucji członkowskich Polskiego Konsorcjum Polarnego – głównego organizatora ASSW 2013 w Krakowie. Konsorcjum tworzy osiem uniwersytetów, trzy instytuty PAN, Akademia Morska w Gdyni oraz Komitet Badań Polarnych PAN. Funkcję koordynatora pełni Uniwersytet Śląski, a gospodarzem kongresu w Krakowie jest Uniwersytet Jagielloński. 

W przeddzień kongresu „Arctic Science Summit Week 2013” odbędzie się inauguracyjne spotkanie towarzyskie uczestników – „Icebreaker”. W spotkaniu udział wezmą m.in. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, JE Ambasador Kanady w Polsce Alexandra Bugailiskis oraz prezydent International Arctic Science Committee (IASC) prof. David Hik.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://assw2013.us.edu.pl.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.