facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prorektor prof. Andrzej Kowalczyk członkiem Rady Naukowej PIG-PIB

W czerwcu 2011 r. prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk został powołany przez ministra środowiska do Rady Naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego. Rada to organ stanowiący, inicjujący i doradczy Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.

Pierwsze posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 22 września 2011 r. o godz. 11.00 w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Podczas zebrania członkom Rady Naukowej zostaną wręczone powołania. Nastąpi również wybór przewodniczącego Rady oraz jego zastępców, a także przewodniczących i składów stałych komisji Rady Naukowej.


O wydarzeniu napisał serwis „InSilesia.pl” w artykule pt. „Prorektor UŚ, prof. Andrzej Kowalczyk, członkiem Rady Naukowej PIG-PIB”. (22.09.2011).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.