facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Promocja monografii pt. „Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje”

14 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu odbędzie się promocja monografii pt. „Sosnowiec. Obraz miasta i jego dzieje”, która ma się przyczynić nie tylko do upowszechniania wiedzy o dziejach miasta, ale ma również stanowić formę ochrony dziedzictwa kulturowego gminy.

Podpisanie umowy w sprawie opracowania i wydania monografii Sosnowca odbyło się  28 czerwca 2011 roku. Przygotowania publikacji o historii miasta podjęli się pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Muzeum w Sosnowcu. Uczelnia wspierała przedsięwzięcie naukowo i merytorycznie. Funkcję redaktorów naukowych publikacji objęli: prof. dr hab. Antoni Barciak z Wydziału Nauk Społecznych oraz śp. prof. zw. dr hab. Andrzej Jankowski z Wydziału Nauk o Ziemi.

W wydarzeniu uczestniczył będzie rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką. Podczas uroczystej promocji monografii prelekcje wygłoszą:

  • prof. dr hab. Antoni Barciak: „Podstawowe założenia monografii Sosnowca”,
  • prof. dr hab. Ewa Chojecka: „Idea monografii”,
  • prof. dr hab. Tomasz Falęcki: „Wyjątkowość i podobieństwo – Sosnowiec wobec innych”.

 

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński i dyrektor Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu Paweł Dusza.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.