facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Promocja książki pt. „Zapomniane miejsca, zapomniani ludzie. Restrukturyzacja ekonomiczna a zmiana kulturowa”

12 grudnia 2013 r. o godz. 15.30 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych (Katowice, ul. Bankowa 11) odbędzie się promocja książki pt. „Zapomniane miejsca, zapomniani ludzie. Restrukturyzacja ekonomiczna a zmiana kulturowa” pod redakcją prof. zw. dr hab. Kazimiery Wódz.

Publikacja prezentuje wyniki badań prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu SPHERE, realizowanego w latach 2008−2011. Książka jest próbą ukazania różnych sposobów doświadczania i opisu procesów restrukturyzacji, wyrażanych w postaci osobistych narracji mieszkańców osiedli przyzakładowych Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Projekt SPHERE skupiał się na badaniu przemiany tożsamości społecznej i kulturowej w starych regionach przemysłowych, poddawanych procesom rekonwersji w różnych krajach Europy (Francja, Hiszpania, Niemcy, Polska, Turcja, Wielka Brytania). Celem badań był wielowymiarowy, interdyscyplinarny opis zmian towarzyszących restrukturyzacji ekonomicznej starych regionów przemysłowych. Przedmiotem szczegółowych analiz były przeobrażenia charakteru pracy, społeczności lokalnych i krajobrazu kulturowego badanych regionów.

Badania w Uniwersytecie Śląskim realizowane były przez zespół badaczy z Zakładu Badań Kultury Współczesnej Instytutu Socjologii UŚ pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Kazimiery Wódz.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.