facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

CX promocja doktorska

Uroczysta promocja doktorska odbędzie się we wtorek 21 kwietnia 2009 r. o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, I piętro. Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem.

dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie sztuk plastycznych decyzją Rady Wydziału Artystycznego otrzymają:

 • dr hab. Joanna PIECH-KALARUS
 • dr hab. Krzysztof KULA

dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych decyzją Rady Wydziału Filologicznego otrzymają:

 • dr hab. Anna SZÓSTAK
 • dr hab. Iwona LOEWE
 • dr hab. Magdalena PASTUCH
 • dr hab. Małgorzata MIKOŁAJCZAK

dyplomy doktora w dziedzinie sztuk plastycznych decyzją Rady Wydziału Artystycznego otrzymają:

 • dr Janusz BARAN
 • dr Dariusz Andrzej PLEŚNIAK
 • dr Tomasz KIPKA
 • dr Adam CZECH
 • dr Maciej JABŁOŃSKI
 • dr Jerzy PIETRUCZUK
 • dr Paweł SYNOWIEC

dyplomy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych decyzją Rady Wydziału Filologicznego otrzymają:

 • dr Aleksandra ŻŁOBIŃSKA-NOWAK
 • dr Beata ŚMIGIELSKA
 • dr Sonia SZRAMEK-KARCZ
 • dr Joanna PRZYKLENK
 • dr Barbara FIRLA
 • dr Ewa TICHONIUK-WAWROWICZ
 • dr Małgorzata RYGIELSKA
 • dr Maria BUSZMAN-SZKLARSKA
 • dr Magdalena GAJOCHA
 • dr Jan RODAK
 • dr Marcin BUCZYŃSKI
 • dr Piotr SKOWRONEK

dyplomy doktora w dziedzinie nauk prawnych decyzją Rady Wydziału Prawa i Administracji otrzymają:

 • dr Karina CHODAŃ
 • dr Teresa SOKÓLSKA
 • dr Magdalena JEROMINEK
 • dr Olga KOCOT-BARABASZ
 • dr Magdalena BIAŁAS
 • dr Halina JUSZCZYK
 • dr Grażyna MANJURA
 • dr Aleksandra KOZIOŁ
 • dr Aleksander MAREKWIA
 • dr Mirosław SÓJKA
 • dr Łukasz ZAMOJSKI
 • dr Rafał BARANEK
 • dr Paweł GAŁA
 • dr Piotr KOSMĘDA
 • dr Marcin SOBOTA

Podsumowanie

4 doktorów habilitowanych

 • 1 pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • 3 pracowników Uniwersytetu Śląskiego

31 doktorów w tym:

 • 12 pracowników Uniwersytetu Śląskiego
 • 19 pracowników innych uczelni i instytucji:
  • Akademii Jana Długosza w Częstochowie
  • Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi
  • Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
  • Sądu Rejonowego w Żywcu
  • Sądu Rejonowego w Gliwicach
  • Kancelarii Radców Prawnych
  • Kancelarii Adwokackiej
  • Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach
  • Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Bielsku-Białej
  • Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl

doktorzy habilitowani uzyskali stopnie naukowe w jednostce:

-Wydział Artystyczny -1 osoba
-Wydział Filologiczny -3 osoby

doktorzy uzyskali stopnie naukowe w jednostkach:

-Wydział Artystyczny -6 osób
-Wydział Filologiczny -11 osób
-Wydział Prawa i Administracji -14 osób

Stopień naukowy doktora uzyskało w Uniwersytecie Śląskim 3437 osób, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskało w naszej uczelni 479 osób.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.