facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

CVIII Promocja doktorska

We wtorek 24 lutego  w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, odbyła się uroczysta promocja doktorska. Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk przybyli bliscy, przyjaciele i znajomi osób przystępujących do promocji.

dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych otrzyma:

 • dr hab. Ewa BUDZYŃSKA

dyplomy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych otrzymają:

 • dr Martyna LIBER
 • dr Renata PYTLARZ
 • dr Monika GNIECIAK
 • dr Ewa Anna JASIŃSKA
 • dr Agata POGORZELSKA-KLIKS
 • dr Dorota NOWALSKA-KAPUŚCIK
 • dr Agata ZYGMUNT
 • dr Lilianna LAKOMY
 • dr Aleksander BAŃKA
 • dr Dariusz KULAS
 • dr Krzysztof HAŁUPKA
 • dr Paweł NIERODKA
 • dr Witold MANDRYSZ

dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych decyzją Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska otrzymają:

 • dr hab. Zbigniew WILCZEK
 • dr hab. Mirosław NAKONIECZNY

dyplomy doktora w dziedzinie nauk biologicznych decyzją Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska otrzymają:

 • dr Iwona KANIA
 • dr Agnieszka PANEK
 • dr Małgorzata BRZUSTEWICZ
 • dr Barbara OSIADACZ
 • dr Ewa MRÓZ
 • dr Julia GÓRA
 • dr Tomasz KSIĄŻCZYK
 • dr Czesław GREŃ

dyplomy doktora w dziedzinie nauk teologicznych decyzją Rady Wydziału Teologicznego otrzymają:

 • dr Grażyna POTĘPA
 • dr Grzegorz OLSZOWSKI
 • dr Adam WODARCZYK
 • dr Bernard RAK

Podsumowanie

3 doktorów habilitowanych
3 pracowników Uniwersytetu Śląskiego

25 doktorów w tym:
6 pracowników Uniwersytetu Śląskiego

19 pracowników innych uczelni i instytucji:
- PAN w Krakowie
- Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach
- Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach
- Kurii Metropolitalnej w Katowicach
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytomiu
- Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu
- Muzeum Historii w Katowicach
- Nadleśnictwa w Katowicach
- Ruchu Światło Życie w Katowicach

doktorzy habilitowani uzyskali stopnie naukowe w jednostkach:
- Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - 2 osoby
- Wydziału Nauk Społecznych - 1 osoba

doktorzy uzyskali stopnie naukowe w jednostkach:
- Wydział Biologii i Ochrony Środowiska - 8 osób
- Wydział Nauk Społecznych - 13 osób
- Wydział Teologiczny - 4 osoby

Stopień naukowy doktora uzyskało w Uniwersytecie Śląskim 3411 osób, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskało w naszej uczelni 474 osób.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.