facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

CVII promocja doktorska

We wtorek 16 grudnia o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, I piętro odbędzie się uroczysta promocja doktorska. Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem.

dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych decyzją Rady Wydziału Filologicznego otrzymają:

dr hab. Teresa WILKOŃ
dr hab. Artur REJTER

dyplomy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych decyzją Rady Wydziału Filologicznego otrzymają:

dr Halina CHMIEL-BOŻEK
dr Agata NABRDALIK
dr Aleksandra PODGÓRNIAK
dr Ewa FICEK
dr Aleksandra DĘBSKA-KOSSAKOWSKA
dr Jerzy NYKIEL
dr Ireneusz KIDA
dr Adam PLUSZCZYK
dr Jarosław WOJCIESZEK
dr Michał SZYSZKA
dr Adam RUTA
dr Kazimierz MARTYN
dr Klaus KRIEGER
dr Maciej GANCZAR
dr Marek KRYŚ

dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi decyzją Rady Wydziału Nauk o Ziemi otrzymają:

dr hab. Roman MALARZ
dr hab. Jacek RÓŻKOWSKI

dyplomy doktora w dziedzinie nauk o Ziemi decyzją Rady Wydziału Nauk o Ziemi otrzymają:

dr Wioletta MICHALSKA
dr Daria PIONTEK
dr Iwona JELONEK
dr Joanna GAWOR
dr Mirosława PAWLYTA
dr Anna Beata CHWALIK
dr Iwona STAN-KŁECZEK
dr Grzegorz MICHALSKI
dr Eligiusz SZEŁĘG

dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych decyzją Rady Wydziału Prawa i Administracji otrzymają:

dr hab. Ewa ROTT-PIETRZYK
dr hab. Jacek GÓRECKI
 
dyplomy doktora w dziedzinie nauk prawnych decyzją Rady Wydziału Prawa i Administracji otrzymają:
 
dr Dorota FLESZER
dr Gabriela RĄCZKA
dr Karina CHODAŃ
dr Ewa ŚLADKOWSKA
dr Agnieszka BARCIK
dr Piotr WĄŻ

 

Podsumowanie

5 doktorów habilitowanych, w tym:

1 pracownik Akademii Pedagogicznej w Krakowie
4 pracowników Uniwersytetu Śląskiego

23 doktorów, w tym:

5 pracowników Uniwersytetu Śląskiego
18 pracowników innych uczelni i instytucji:

-Akademii Pedagogicznej w Krakowie
-Akademii Techniczno Humanistycznej w Bielsku-Białej
-Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu
-Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie
-Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Cieszynie
-Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Zabrzu
-Zespołu Szkół Administracyjno-Socjalnych w Bytomiu
-Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu
-Szkoły Podstawowej w Bytomiu
-Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
-Urzędu Miasta Łódź
-Urzędu Miasta w Raciborzu
-Sądu Okręgowego w Katowicach
-Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
 
doktorzy habilitowani uzyskali stopnie naukowe w jednostkach:
 
-Wydział Filologiczny
-Wydziału Nauk o Ziemi
-Wydziału Prawa I Administracji
 
doktorzy uzyskali stopnie naukowe w jednostkach:
 
-Wydział Filologiczny
-Wydział Nauk O Ziemi
-Wydział Prawa I Administracji
 
Stopień naukowy doktora uzyskało na Uniwersytecie Śląskim 3380 osób, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskało na naszej uczelni 469 osób.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.