facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Promocja doktorska

We wtorek 9 grudnia o godzinie 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12, I piętro odbędzie się uroczysta promocja doktorska. Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem.

dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych otrzyma:
 
dr hab. Mariusz KOLCZYŃSKI
 
dyplomy doktora w dziedzinie nauk humanistycznych decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych otrzymają:
 
dr Karolina DRWAL
dr Maja SKIBA
dr Magdalena PIŁAT
dr Dorota DOLIŃSKA
dr Małgorzata LORENCKA
dr Natalia STANKOWSKA
dr Tomasz KURPIERZ
dr Włodzimierz BANASIK
dr Maciej POTZ
dr Andrzej KUBICA
dr Adam KRAWCZYK
dr Adrian KRZEMIEŃ
dr Borys CYMBROWSKI
 
dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych decyzją Rady Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach otrzymają:
 
dr hab. Jadwiga LASKA
dr hab. Marian Wincenty KUPKA
 
dyplomy doktora w dziedzinie nauk technicznych decyzją Rady Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach otrzymają:
 
dr Ewa KOWALSKA-STRZĘCIWILK
dr Iwona NAPŁOSZEK
dr Barbara MOREJKO
dr Małgorzata PŁOŃSKA
dr Krzysztof KOCJAN
dr Lucjan KOZIELSKI
dr Grzegorz DERCZ
 
dyplomy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk matematycznych decyzją Rady Instytutu Matematyki otrzymają:
 
dr hab. Jacek CHMIELIŃSKI
dr hab. Henryk GACKI
 
dyplomy doktora w dziedzinie nauk chemicznych decyzją Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii otrzymają:
 
dr Magdalena JABŁOŃSKA
dr Aleksandra PYZIK
 
dyplomy doktora w dziedzinie nauk fizycznych decyzją Rady Instytutu Fizyki otrzymają:
 
dr Elżbieta CHEŁMECKA
dr Beata SZYMAŃSKA
dr Rafał KORLACKI
 
dyplomy doktora w dziedzinie nauk matematycznych decyzją Rady Instytutu Matematyki otrzymają:
 
dr Jolanta OKRZESIK
dr Dariusz SOKOŁOWSKI
 
Podsumowanie 
4 doktorów habilitowanych, w tym:
1 pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej
1 pracownik Akademii Pedagogicznej w Krakowie
2 pracowników Uniwersytetu Śląskiego
 
26 doktorów, w tym:
5 pracowników Uniwersytetu Śląskiego
21 pracowników innych uczelni i instytucji:
-Uniwersytetu Łódzkiego
-Akademii Jana Długosza w Częstochowie
-Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
-Politechniki Śląskiej
-Politechniki Częstochowskiej
-Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie
-Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach
-Gimnazjum w Katowicach
-Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej
-Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gliwicach
 
doktorzy habilitowani uzyskali stopnie naukowe w jednostkach:
-Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach     
-Instytut Matematyki
 
doktorzy uzyskali stopnie naukowe w jednostkach:
-Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
-Wydział Nauk Społecznych
-Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
-Instytut Fizyki
-Instytut Matematyki
 
Stopień naukowy doktora uzyskało na UniwersytecieŚląskim 3370 osób, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskało na naszej uczelni 469 osób.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.