facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Projekt „Trudne rozmowy o Czesławie Miłoszu...”

frse

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ wspólnie z Uniwersytetem Pedagogicznym w Wilnie, realizuje projekt „Trudne rozmowy o Czesławie Miłoszu – tolerancja, dialog, partnerska współpraca” („Tough talks on Czesław Miłosz – tolerance, dialogue, partnership” ), który finansowany jest przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży w ramach środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Od 17 do 21 października 2011 r. studenci litewscy wraz z koordynatorami przebywają w Cieszynie.

Podczas trwania projektu odbędzie się wiele wydarzeń, m.in.: wieczorek literacki, warsztaty międzykulturowe „Miłosz po naszemu”, „Ogród nauk”, „Wieczór kultur”, a także wycieczka do Krakowa pod inspirującym mottem przewodnim „Kraków niczym Wilno Miłosza”.

W ramach projektu odbędzie się II edycja konferencji „Przeszłość dla Przyszłości”, podczas której prelekcję pt. „Czyj jest Miłosz?” wygłosi dr hab. Anna Szawerna-Dyrszka z UŚ, zaś dr Halina Turkiewicz z Uniwersytetu Wileńskiego wygłosi wykład pt. „Urzeczony doliną Niewiaży podróżny świata. Życie i twórczość Czesława Miłosza”. W konferencji udział weźmie dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, pełnomocnik wojewody śląskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych, prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor, która do Cieszyna przyjedzie wraz z 25 studentami kursu przygotowawczego z Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu.

W ostatnim dniu studenci zrealizują w cieszyńskim liceum zajęcia warsztatowe pt. „Miłosz na scenie na skinienie”. Całość projektu zostanie zaprezentowana na wystawie „Galeria projektu”.

Koordynatorami projektu są dr Wiesława Walkowska z WEiNoE oraz dr Romuald Narunec z Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego.
 


O wydarzeniu napisał serwis „gazetacodzienna.pl” w artykule pt. „Nie spodziewaliśmy się aż tak miłego przyjęcia! ”. (20.10.2011).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.