facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Projekt szkoleniowy NAWA – „Direct to internationalization”

Logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

„Direct to internationalization” to projekt szkoleniowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) skierowany do pracowników szkół wyższych zaangażowanych w umiędzynarodowienie studiów, głównie pod kątem rekrutacji studentów zagranicznych.

Inauguracja cyklu wykładów i warsztatów odbędzie się 16 lutego 2018 roku w Warszawie. Spotkanie będzie okazją nie tylko do przybliżenia programów oferowanych przez NAWA, ale również udziału w warsztatach dotyczących strategicznych rynków edukacyjnych i poznania praktycznych aspektów rekrutacji w takich regionach, jak: Ameryka Centralna i Południowa, Azja Centralna czy Kaukaz. Warsztaty poświęcone Gruzji poprowadzi przedstawiciel Uniwersytetu Śląskiego – Giga Gogosashvili z Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych w Dziale Współpracy z Zagranicą, ekspert ds. Gruzji w Akademii Dyplomacji.

Uczestnicy spotkania otwierającego projekt „Direct to internationalization” będą się mogli zapoznać również z planami w zakresie działań promocyjnych przygotowanych przez NAWA. Omówiony zostanie temat polityki i działalności w zakresie uznawalności wykształcenia oraz programy NAWA wspierające uczelnie w procesie umiędzynarodowienia. Jedna z sesji poświęcona zostanie promocji uczelni polskich za granicą.

Obecnie projekt szkoleniowy rozwijany jest głównie pod kątem rekrutacji studentów zagranicznych, w kolejnych latach ma zostać rozszerzony o pozostałe obszary związane z internacjonalizacją.

Szczegółowe informacje oraz program spotkania dostępne są na stronie: nawa.gov.pl

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.