facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Program pn. „Uniwersytet młodego odkrywcy” – spotkanie informacyjne

Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

W poniedziałek 4 grudnia 2017 roku o godz. 13.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, s. 159) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu na projekty w programie pn. „Uniwersytet młodego odkrywcy”. Przedsięwzięcie służyć ma rozwojowi oferty w zakresie realizacji trzeciej misji uniwersytetu jako forum aktywności społecznej poprzez wykorzystanie potencjału dydaktycznego uczelni i zaangażowanie szkół wyższych we współpracę m.in. z podmiotami trzeciego sektora.

Celem konkursu jest wspieranie opracowania programów kształcenia dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat służących rozwijaniu kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa (np. poprzez projekty realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi). Wnioskodawcą projektu mogą być jednostki naukowe, które nawiążą formalną współpracę z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, realizującymi zadania wpisujące się w zakres celów programu.

Konkurs ogłoszony został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako instytucję pośredniczącą dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Wnioski można składać od 18 grudnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku. Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne są na stronie: www.ncbr.gov.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.