facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Projekt ISS-EWATUS będzie uczestniczyć w Open Water Day w Atenach

Projekt ISS-EWATUS, którego koordynatorem jest Uniwersytet Śląski, będzie uczestniczyć w Open Water Day organizowanym 27 czerwca 2015 r. w Atenach w ramach projektu DAIAD. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie na rzecz poprawy efektywności wykorzystania wody. DAIAD podobnie jak ISS-EWATUS jest projektem badawczym prowadzonym w ramach 7. Programu Ramowego finansowanego przez Komisję Europejską, jest również uczestnikiem klastra ICT4Water realizującego zadania w ramach wykorzystania ICT w zarządzaniu zasobami wodnymi. Wizją projektu DAIAD jest demokratyzacja monitorowania zużycia wody. Dzień otwarty stanowi zaproszenie dla wszystkich: aktywnych obywateli, konsumentów, studentów, naukowców. Uczestnicy projektu DAIAD będą informować o realizowanych w ramach projektu zadaniach oraz w jaki sposób można korzystać z wody odpowiedzialnie, przedstawią również prototypy swoich rozwiązań oraz wizję DAIAD na temat otwartego uczestnictwa i innowacji społecznych na rzecz zrównoważonego zużycia wody i podnoszenia w tym zakresie świadomości jej użytkowników. W programie zaplanowano również szkolenia i dyskusje.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie: http://daiad.eu.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.