facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Projekt dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych "Partnerzy w nauce"

Konferencja inaugurująca projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Partnerzy w nauce odbędzie się 15 stycznia 2009 r. (czwartek) w auli Kazimierza Lepszego Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12, Katowice). www.partnerzy-w-nauce.us.edu.pl

 

Program konferencji

  • 9:00-10:00 Recepcja zaproszonych gości
  • 10:00-10:15 Uroczyste otwarcie konferencji - Prorektor ds. Studenckich, Promocji i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik
  • 10:15-10:30 Przywitanie uczestników konferencji - Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Czesław Martysz
  • 10:30-11:15 Misja Uniwersytetu Śląskiego w kształtowaniu środowiska edukacyjnego w perspektywie makroregionu
    - prof. zw. dr hab. Jerzy Zioło, Koordynator merytoryczny projektu
  • 11:15-12:00 Przerwa kawowa
  • 12:00-12:45 Przedstawienie projektu Partnerzy w nauce - dr Eugenia Rostańska, Kierownik projektu Partnerzy w nauce
  • 12:45-13:30 Środki komunikacji i eksperymenty jako narzędzia dydaktyczne w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych - dr Jerzy Jarosz
  • 13:30-14:15 Kompetencje kluczowe jako cel edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym - dr Tomasz Huk

Głównym celem projektu będzie kształtowanie w uczniach szkół ponadgimnazjalnych kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych oraz przedsiębiorczości. Oferta projektu skierowana jest do 80 szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego i łódzkiego.

Więcej informacji pdf

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.