facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Projekt „Akademia Rozwoju Kariery 2016”

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego wraz z przedstawicielami firm: Capgemini, Tesco, Warta i Sopra Steria organizują cykl spotkań skierowanych do studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności oraz zwiększyć szanse na rynku pracy. Tematyka szkoleń realizowanych w ramach projektu obejmować będzie zagadnienia z zakresu:

  • autoprezentacji i wystąpień publicznych,
  • efektywności osobistej,
  • zarządzania sobą w czasie,
  • zarządzania stresem,
  • treningu spontaniczności,
  • inteligencji emocjonalnej,
  • skutecznego networkingu,
  • przywództwa,
  • pracy zespołowej.

Zajęcia odbywać się będą w każdą środę w lipcu i sierpniu 2016 roku w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.bk.us.edu.pl.

Harmonogram „Akademii Rozwoju Kariery 2016” (dokument pdf)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.