facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Profesorowie wizytujący gośćmi Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich

Od 26 listopada do 6 grudnia 2012 r. Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich Wydziału Filologicznego UŚ będzie gościć profesorów wizytujących prof. dr Ałłę Kravchuk oraz prof. dr. Andrija Kozyckiego z Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki.

Zaproszeni profesorowie odbędą zajęcia ze studentami i doktorantami filologii polskiej, historii i kulturoznawstwa w Katowicach i Rybniku oraz ze słuchaczami Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. W ramach wizyty profesorowie wygłoszą także wykłady otwarte oraz spotkają się z wykładowcami Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

Prof. dr Ałła Kravchuk poprowadzi zajęcia na temat etykiety językowej Polaków na Ukrainie, cech współczesnej polszczyzny na Ukrainie, przybliży również historię polonistyki na Uniwersytecie Lwowskim i opowie o specyfice pracy z osobami ukraińsko- i rosyjskojęzycznymi uczącymi się języka polskiego.

Prof. dr Andrij Kozycki wygłosi wykłady na temat zabytków kultury polskiej we Lwowie oraz mitu wielokulturowości Lwowa na przełomie XIX i XX wieku.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.