facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Profesor Marian Kisiel doktorem honoris causa Akademii im. Jana Długosza

prof. zw. dr hab. Marian Kisiel

Uchwałą nr 85 z 23 września 2015 r. Senat Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie jednomyślnie podjął decyzję w sprawie nadania prof. zw. dr. hab. Marianowi Kisielowi najwyższej godności akademickiej – tytułu doktora honoris causa. Laureat jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego, prodziekanem Wydziału Filologicznego UŚ, kierownikiem Zakładu Literatury Współczesnej w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, członkiem towarzystw naukowych i literackich, w tym Komitetu Nauk o Literaturze PAN, przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Opublikował kilkaset prac, w tym kilkanaście książek własnych i kilkadziesiąt zredagowanych. Zajmują go m.in. takie tematy, jak: historia literatury jako nauka o literaturze, kultura literacka jako wyzwanie rzucone socjologii lektury, krytyka literacka jako wyznanie autobiograficzne, literatura emigracyjna jako splot programów i postaw ideowych.

Tytuł doktora honoris causa jest docenieniem działalności naukowej, organizacyjnej i pisarskiej, podkreśleniem ogromnego autorytetu, jaki zyskał prof. Marian Kisiel w humanistycznym środowisku oraz wyrazem wdzięczności za trud włożony w budowanie tożsamości częstochowskiej polonistyki.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa odbędzie się 11 grudnia 2015 r. o godz. 13.30 w auli nr 22 Akademii im.Jana Długosza w Częstochowie. Prof. Marian Kisiel jest czwartym doktorem honorowym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, a także piątym uczonym w historii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, któremu została nadana ta godność.

W uroczystości udział wezmą JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny.


„zdrowaczestochowa.pl” - „Prof. Marian Kisiel doktorem honoris causa Akademii im. Jana Długosza” (11.12.2015).

„naszemiasto.pl” - „Prof. Marian Kisiel doctorem honoris causa Akademii im. J. Długosza w Częstochowie” (11.12.2015).

„czewa24.pl” - „Prof. Marian Kisiel doctorem honoris causa Akademii im. J. Długosza” (11.12.2015).

„czestochowskie24.pl” - „Prof. Marian Kisiel doctorem honoris causa Akademii im. J. Długosza” (16.12.2015).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.