facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XVIII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich

Logo Fundacji Rektorów Polskich

Od 10 do 14 lipca 2016 roku w Giżycku odbywać się będzie XVIII Szkoła Fundacji Rektorów Polskich, w której uczestniczyć będą rektorzy, rektorzy elekci i prorektorzy elekci wybrani na kadencję 2016–2020. W programie spotkania zaplanowano kilka paneli, które zogniskowane zostaną między innymi wokół następujących kwestii:

  • współczesne pojęcie misji uczelni oraz uwarunkowania kulturowe i zarządcze z tym związane;
  • tradycje i dobre praktyki w szkolnictwie wyższym,
  • modelowe uwarunkowania działania uczelni w systemie szkolnictwa wyższego,
  • prawne uwarunkowania działania uczelni.

 

Podczas spotkania rektorów 13 lipca JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś wygłosi wykład pt. „Zmiany w modelu uczelni: jak jest, a jak mogłoby być… ”.

Organizatorem Szkoły jest Fundacja Rektorów Polskich, która prowadzi działania na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego oraz wspiera politykę naukową, edukacyjną i kulturalną państwa oraz osób i instytucji działających na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.frp.org.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.