facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prof. Wiesław Banyś weźmie udział w posiedzeniu plenarnym Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

13 marca 2014 r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie plenarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W porządku posiedzenia znajdzie się m.in.:

  • wręczenie nagród laureatom konkursu „Forum Akademickiego” pt.  „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”;
  • dyskusja i przyjęcie uchwały określającej roczny plan prac ramowych Rady oraz cele, zakres działania i tryb funkcjonowania zespołów roboczych Rady;
  • zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o systemie informacji oświatowej;
  • zaopiniowanie projektu rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości;
  •  zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych;
  • zaopiniowanie zasad przyznawania stypendiów naukowych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.