facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prof. Wiesław Banyś weźmie udział w konferencji pt. „The German universities in the European Research Area (ERA)...”

16 i 17 stycznia 2014 r. w Luksemburgu odbywać się będzie konferencja pt. „The German universities in the European Research Area (ERA) – How should we prepare ourselves?”.

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś weźmie udział w panelu dyskusyjnym pt. „A common strategy of the European universities for the development of the European Research Area?”.

Podczas spotkania rektorów ponad 30 europejskich uniwersytetów omówione zostaną m.in. zagadnienia: własności intelektualnej i prawa patentowego, zarządzania zasobami ludzkimi w procesie internacjonalizacji uniwersytetów, nowych modeli finansowania w perspektywie 2020, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i jego instrumentów finansowych dla infrastruktury, badań i transferu technologii w szkołach wyższych.

Organizatorem konferencji jest Konferencja Rektorów Niemieckich Szkół Wyższych (HRK).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.