facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prof. Wiesław Banyś uczestnikiem spotkania poprzedzającego zjazd przedstawicieli KRPUT i CCISP

17 lutego 2015 r. w Pałacu Sulisław odbędzie się uroczystość poprzedzająca spotkanie przedstawicieli polskiej i portugalskiej Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych (KRPUT i CCISP). W uroczystości udział wezmą m.in.:

 • ambasador RP w Portugalii prof. dr hab. Bronisław Misztal,
 • JM Rektor Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf,
 • JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś,
 • przewodniczący Rady Koordynującej Uczelni Technicznych w Portugalii (CCISP), JM Rektor Politechniki w Portalegre prof. Joaquim Mourato,
 • prorektor Politechniki w Santarém prof. Helder Pereira,
 • koordynator współpracy międzynarodowej CCISP prof. Armando Pires,
 • doradca CCISP José Miguel Nunes Pereira,
 • przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski,
 • wiceprzewodniczący KRPUT, JM Rektor Politechniki Białostockiej prof. dr hab. inż. Lech Dzienis,
 • wiceprzewodniczący KRASP, JM Rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki,
 • senator RP Adam Zdziebło,
 • prezes spółki Pro Media, wydawcy „Nowej Trybuny Opolskiej”, Krzysztof Krupa,
 • redaktor naczelny „Nowej Trybuny Opolskiej” Krzysztof Zyzik.


W 2013 r. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) oraz Rada Koordynująca Uczelni Technicznych w Portugalii (CCISP) podpisały porozumienie o współpracy w zakresie wspierania oraz rozwoju mobilności wykładowców i studentów uczelni tworzących KRPUT i CCISP. Celem porozumienia jest również pogłębianie współpracy naukowej i technicznej, w tym konsolidacja nauki i przemysłu w skali międzynarodowej i wspólne pozyskiwanie unijnych środków.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.