facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prof. Wiesław Banyś uczestnikiem posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

19 czerwca 2013 r. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. W posiedzeniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas obrad rozpatrzone zostanie i zaopiniowane dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie:

  • oświaty i wychowania,
  • nauki,
  • rezerw celowych,
  • państwowego funduszu celowego – Funduszu Nauki i Technologii Polskiej,
  • agencji wykonawczych: Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
  • szkolnictwa wyższego,
  • Polskiej Akademii Nauk,
  • Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
     

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.