facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prof. Wiesław Banyś uczestnikiem posiedzenia Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

7 lutego 2013 r. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbędzie się posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. W wydarzeniu udział weźmie przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Podczas posiedzenia omówione zostaną m.in. zagadnienia „Projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw” oraz „Projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw”.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.