facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prof. Wiesław Banyś Honorowym Ambasadorem Kongresów Polskich 2014

25 września 2014 r. w Kielcach odbędzie się uroczysta gala Ambasadorów Kongresów Polskich. Podczas wydarzenia nadany zostanie tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich 2014, który przyznany został JM Rektorowi Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczącemu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr. hab. Wiesławowi Banysiowi. W imieniu prof. Wiesława Banysia w uroczystości udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Tytuł przyznawany jest osobom organizującym w Polsce spotkania i wydarzenia z dziedziny biznesu, nauki, kultury i sportu, promującym w swych międzynarodowych środowiskach wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do decyzji o wyborze Polski na miejsce następnego międzynarodowego wydarzenia.

W uroczystości udział wezmą również prof. dr hab. Dariusz Rott oraz dyrektor Gabinetu Rektora dr Magdalena Ochwat.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową – Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Służy promowaniu Polski jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji.

Celem programu jest zachęcanie do organizacji kongresów i konferencji w Polsce oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu tego rodzaju wydarzeń do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich adresowany jest do najwybitniejszych osobistości świata nauki i stowarzyszeń profesjonalnych.

Honorowy patronat nad programem Ambasadorów Kongresów Polskich objął prezes Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Michał Kleiber.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.poland-convention.pl.O wydarzeniu napisał „Dziennik Zachodni” w artykule pt. „Rektor Uniwersytetu Śląskiego z nagrodą” (24.09.2014)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.