facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prof. Wiesław Banyś członkiem Komisji do spraw etyki w nauce PAN

prof. Wiesław Banyś

Zgromadzenie ogólne Polskiej Akademii Nauk wybrało członków Komisji do spraw etyki w nauce na kadencję 2019–2022. W jej skład powołano dziewięć osób reprezentujących środowisko nauki i szkolnictwa wyższego. Członkiem komisji wybrany został prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, rektor uczelni w latach 2008–2016, członek zarządu European University Association – stowarzyszenia zrzeszającego uniwersytety, krajowe konferencje rektorów oraz sieci szkół wyższych z 48 krajów, wiceprzewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prezes zarządu Stowarzyszenia „Pro Silesia” Biznes – Nauka – Samorząd.

Kandydatów na członków Komisji do spraw etyki w nauce wyłoniono podczas sesji, która odbyła się 6 grudnia 2018 roku. Pierwsze w nowej kadencji posiedzenie zaplanowano na 21 stycznia 2019 roku. W porządku obrad przewidziano wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.