facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prof. Stanisław Kucharski z delegacją w Indonezji

Od 15 do 24 października 2011 r. odbędzie się wizyta przedstawicieli polskich uczelni, instytutów naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw w Indonezji. Spotkanie ze środowiskiem naukowym tego kraju będzie okazją do nawiązania współpracy w zakresie edukacji, wymiany studentów i kadry naukowo-dydaktycznej, badań i rozwoju oraz systemów kształcenia i rozwoju pracy.

Program wyjazdu przewiduje szereg spotkań polskich przedstawicieli z partnerami z placówek naukowo-badawczych, gospodarczych i przedsiębiorstw Sumatry, Jawy i Bali, a ponadto wizyty w ministerstwach i na Targach Trade Expo Indonesia. Uczestnicy spotkają się m.in. z gubernatorem północnej Sumatry, ministrem handlu, ministrem kultury i turystyki Indonezji.

Uniwersytet Śląski w Katowicach reprezentować będzie prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.