facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Prof. Ryszard Kaczmarek uczestnikiem spotkania roboczego w ramach projektu badawczego

Prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek, kierownik Zakładu Archiwistyki i Historii Śląska Instytutu Historii UŚ będzie uczestniczyć w panelu dyskusyjnym „Znaczenie problemu deportacji do ZSRS w kontekście badań regionalnych na Górnym Śląsku”, który odbędzie się 12 marca 2013 r. o godz. 11.10 w sali konferencyjnej katowickiego oddziału IPN (ul. Józefowska 102). Panel organizowany jest w ramach spotkania roboczego dotyczącego projektu badawczego „Internowania – deportacje – produktywizacja. Mieszkańcy Górnego Śląska w systemie obozowym GUPWI NKWD 1945–1956”.

Celem wydarzenia jest podsumowanie dotychczasowych badań naukowych nad problemem internowań i deportacji dokonanych przez Sowietów w 1945 r. oraz zarysowanie planu dalszych badań. Przedsięwzięcie zamyka pierwszy etap wspólnych działań badawczych, realizowanych przez Institut für Ost- und Südosteuropaforschung Regensburg i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach. Spotkanie będzie się odbywać od 11 do 12 marca.

Zaproszenie

Program

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.