facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Prof. Przemysław Marciniak uczestnikiem konferencji „The Invention of Byzantine Studies in Early Modern Europe”

dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak na zaproszenie organizatorów weźmie udział w konferencji pt. „The Invention of Byzantine Studies in Early Modern Europe”, która odbywać się będzie na Uniwersytecie Harvarda 26 i 27 października 2017 roku. Prof. Przemysław Marciniak wygłosi wykład zatytułowany „Performing Byzantium: Byzantium in Early Modern European Theatre”, który dotyczyć będzie sposobów przedstawiania Bizancjum i jego historii w teatrze do czasów Rewolucji Francuskiej.

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak jest kierownikiem Katedry Filologii Klasycznej oraz Centrum Badań nad Literaturą i Recepcją Bizancjum, pełni funkcję koordynatora Byzantine Reception Network, sieci naukowej finansowanej ze środków nagrody przyznanej przez Alexander von Humboldt Stiftung. Prof. Przemysław Marciniak pracował i przebywał na długoterminowych stażach badawczych w Belfaście, Berlinie, Paryżu, Uppsali, Waszyngtonie i Princeton. Jest pierwszym od ponad czterdziestu lat Polakiem, którego tekst ukazał się w najbardziej prestiżowym czasopiśmie bizantynistycznym „Dumbarton Oaks Papers” wydawanym przez Harvard University Press.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.