facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prof. Leszek Balcerowicz gościem Uniwersytetu Śląskiego

27 listopada 2014 r. gościem Uniwersytetu Śląskiego będzie prof. Leszek Balcerowicz, przewodniczący Rady Forum Obywatelskiego Rozwoju.

O godz. 9.50 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ prof. Leszek Balcerowicz wygłosi wykład pt. „Transformacja ustrojowa 1989 i jej perspektywy”. Następnie o godz. 12.00 gościa podejmie JM Rektor UŚ, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

O godz. 11.20 w sali nr 48 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbędzie się konferencja prasowa z udziałem prof. Leszka Balcerowicza. Tematem przewodnim spotkania z mediami będzie „Polska po wyborach samorządowych”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.