facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prof. Kożusznik uczestnikiem posiedzenia Governing Board AOP w Bolonii

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą UŚ, weźmie udział w pierwszym spotkaniu Alliance for Organizational Psychology (AOP) – globalnego związku największych światowych organizacji związanych z psychologią pracy i organizacji.

AOP zostało utworzone w 2009 roku w oparciu o International Association of Applied Psychology (IAAP), Society for Industrial Organizational Psychology (SIOP) i European Association of Work and Organizational Psychology.

AOP powstało, aby rozwijać teorię oraz praktykę psychologii organizacji, wspierać działania na rzecz poprawy jakości życia i efektywności ludzi w organizacjach oraz doskonalić komunikację i współpracę między stowarzyszeniami i organizacjami na świecie.

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik została wybrana do Governing Board, składającej się z dziewięciu przedstawicieli światowych organizacji. Prezydentem AOP został prof. Milton Hakel z Bowling Green State University.

Spotkanie Governing Board odbędzie się od 14 do 16 listopada 2011 r. w Bolonii (Włochy).
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.