facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prof. Jerzy Łuczka członkiem redakcji czasopisma „Scientific Reports”

prof. Jerzy Łuczka

Prof. zw. dr hab. Jerzy Łuczka, kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Śląskiego, został członkiem redakcji prestiżowego czasopisma „Scientific Reports”, należącego do grupy Nature Research Journals. Czasopismo publikuje wyniki badań z dziedzin nauk przyrodniczych. Zespół redakcyjny, w skład którego wchodzą eksperci zajmujący się naukami klinicznymi, biologicznymi, chemicznymi, fizycznymi i naukami o Ziemi, kieruje procesem recenzowania artykułów. Członkiem redakcji został wybrany również dr Mariusz Kanturski z Katedry Zoologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.

Prof. Jerzy Łuczka prowadzi badania dotyczące klasycznej i kwantowej fizyki statystycznej procesów nierównowagowych, podstaw fizycznych kwantowej informacji, nanofizyki oraz modelowania biologicznych i brownowskich motorów molekularnych. W latach 2012–2015 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Fizyki Statystycznej i Nieliniowej w Europejskim Towarzystwie Fizycznym. Od 2006 do 2014 roku był członkiem Liaison Scientists Network (Deutsche Forschungsgemeinschaft – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej), w latach 2000–2002 – członkiem Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Europejską Fundacją Nauki przy Prezydium PAN w kadencjach 2003–2007 i 2007–2010. Należał do zespołu redakcji czasopisma „European Physical Journal B” w latach 2011–2019. Za wybitne dokonania w naukach ścisłych został wyróżniony uniwersytecką nagrodą „Pro Scientia et Arte”. Od 2016 roku jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, a od 2018 roku – Rady Narodowego Centrum Nauki.

Aktualizacja: 12. 06. 2019 r.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.