facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prof. Ilya Polishuk z wykładem na Uniwersytecie Śląskim

Logo Instytutu Chemii UŚ

W środę 6 lutego 2019 roku w Instytucie Chemii w Katowicach (ul. Bankowa 14, s. 111) odbędzie się spotkanie, podczas którego prof. Ilya Polishuk wygłosi wykład pt. „Predicting Phase Behavior of Metallic Mercury in Liquid and Compressed Gaseous Hydrocarbons”. Wydarzenie adresowane jest do studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Śląskiego prowadzących badania z zakresu fizyki, chemii i biologii.

Prof. Ilya Polishuk, specjalista w dziedzinie inżynierii chemicznej, pracownik Katedry Inżynierii Chemicznej i Biotechnologii (Ariel University, Izrael), mówić będzie m.in. na temat problemu rozpuszczalności metalicznej rtęci w naturalnych mieszaninach węglowodorów gazowych, na przykład w gazie ziemnym. Spotkanie, zorganizowane przez Instytut Chemii UŚ i katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego, rozpocznie się o godz. 12.00.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.