facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prof. dr hab. Irena Lipowicz otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Osnabruck

2 października 2009 roku prof. dr hab. Irena Lipowicz otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Osnabruck.

Podczas ceremonii nadania tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Osnabruck prof. dr hab. Irenie Lipowicz list gratulacyjny JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia przekazał osobiście prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. Czesław Martysz. Ponadto w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego: prof. zw. dr hab. Stanisława Kalus z Wydziału Prawa i Administracji UŚ, członek Senatu UŚ, dr Magdalena Habdas z Wydziału Prawa i Administracji UŚ, dr Maria De Abgaro Zachariasiewicz z Wydziału Prawa i Administracji UŚ oraz mgr Danuta Gburska z Wydziału Prawa i Administracji.

Prof. dr hab. Irena Lipowicz studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, tam też podjęła pracę w charakterze asystenta, a następnie adiunkta. Od 1998 roku jest profesorem na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Prawa Administracyjnego. W latach 1991 – 2001 sprawowała mandat posła I, II oraz III kadencji. Aktywnie uczestniczyła w pracach nad reformą administracyjną w 1999 roku. W trakcie zasiadania w parlamencie, kilkakrotnie wymieniano ją w rankingach tygodnika „Polityka” wśród najlepszych posłów. W 2000 roku objęła funkcję ambasadora i ministra pełnomocnego RP w Republice Austrii. W listopadzie 2004 została mianowana przedstawicielem MSZ do spraw stosunków polsko-niemieckich. W roku 2006 powołano ją do Kolegium NIK. Od kwietnia 2008 roku pełni funkcję dyrektora Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, razem z profesor Gesine Schwan współprzewodniczy Forum Polsko-Niemieckiemu. Opublikowała ponad 50 prac naukowych, prowadziła wykłady na uniwersytetach w Kolonii, Atenach, Grazu, Dreźnie i Tybindze. Prof. dr hab. Irena Lipowicz posiada wiele odznaczeń, m. in. Wielki Złoty Order za Zasługi dla Republiki Austrii, Wielki Krzyż Zasługi Orderu Zasługi dla Republiki Federalnej Niemiec oraz odznaczenia krajów związkowych Styrii i Górnej Austrii.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.