facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Rektor prof. Andrzej Kowalczyk wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego

prof. Andrzej Kowalczyk

19 października 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się XLV uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, która została zorganizowana w ramach VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Temat spotkania to „Nauka – Biznes – Samorząd. Trójkąt współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionów”.

Jednym z punktów programu było uroczyste wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego oraz wyróżnień programu „Samorząd, który wspiera MŚP”. W gronie osób wyróżnionych Złotą Odznaką Honorową znalazł się JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.  

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznawana jest osobom fizycznym i podmiotom, które przyczyniają się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju regionu.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego

fot. Witold Trólka / Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Oznaka i legitymacja

fot. Sekcja Prasowa UŚ 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.